A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1892. július

A PÁPAI ET. REFORM. EGYHÁZMEGYE 1892. évi junius 9— 10-ik napjain PÁPA VÁROSÁBAN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK " me KIADTA : VIKÁR VINCZE TAl'OLOZAFŐI EV. REF. LELKÉSZ EGYtI. M. JEGYZŐ. PÁPA, 1892. AZ EVANG. REFORMÁLT FŐTANODA BETŰIVEL.

Next

/
Thumbnails
Contents