A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1891. május

D PAPAI ET. REFORM. EGYHÁZMEGYE 1891. év május hó 21-ik napján PÁPA VÁROSÁBAN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE; MAGÁBA FOGLALJA: az 1890. évi aug. 8-án tartottt kis gyűlés, 1890. okt. lió 80-án tartott adhoc gyűlés, 1891. aug. 17-én tartott adhoc gyűlés JEGYZÖKÖNYVEIT. KIADTA: VIKÁR VINCZE, TAPOLCZAEÖI LELKÉSZ, E. M. JEGYZŐ. Jé PÁPÁN, 1891. AZ EV. BEE. FÖTANODA BETŰIVEL NY. BATTSZ ZSIGMOND.

Next

/
Thumbnails
Contents