A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1890. július

•V" eiyr r i i VI« 1 1 C in ii. i w ji 1890. jttlius hó 2— 3-ik napjain IP IM Ml® SI IB IS MIT Ml 1 KÖZGYÜLESENEK és az 1882. évi szeptember hó. 5-ihi KISGYÜ LÉPNEK I JU í I I I c f x\ -n JEGYZŐKÖNYVE.! M? Un í I I 1 I 1 KIADTA: V I H i K 1 I 1 C 1 E, e. lu. egyh. jegyző. r i ifi fU P A P A N, AZ EVAN Or. REFORMÁLT FŐTANODA BETŰIVEL NY. DEBTiEC'SEN Y K. 1890. *J

Next

/
Thumbnails
Contents