A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1889. július

gf I A I Ili) PÁPAI BT. REFORM. EGYHÁZMEGYE 1SS0. évi jufiua íió 3—4-ifi napjain ill PÁPA VAPÓSÁBAN TAIITOTT RP I-LJJ •Ö KÖZGYŰLÉSÉNEK H i s KIADTA: VIKIK VIVC/ E, EGYH. M. EGYH. JEGYZŐ. PÁPÁN, 1889. AZ EV. REE. FŐISK. BETŰIVEL NY. DEBRECZENY K. (HELYISÉG Ó-KOLLÉGIUM.) ^ÍÜÍ5ÍÍÜIIÍÍÜÍÜÍ1IÜÜI Lll i lr Lili I-d Lili l-d 1 j IÁI' i

Next

/
Thumbnails
Contents