A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1888. július

PAPAI EV. REF. EGYHÁZMEGYE Í888. éri julius hó 3—4-ik napjain tartott >5 KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE, 6 mely magában foglalja az 1887. évi aug. 1-én tartott kis gyű­( ? >j lésnek, továbbá a szept. 16-án tartott tanügyi bizottsági és a decz. 8-án tartott rendk. közgyűlésnek jkönyvét. Ú (I KIADTA: V I K Á R V í \ c Z E egyliázi aljegyző. PÁPÁN, 1888. AZ EV. KEF. FŐISKOLA BETŰIVEL NY. DEBRECZENY K.

Next

/
Thumbnails
Contents