A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1886. január, 1886. április

I Sí if . ­PÁPAI EV. REF. EGYHÁZMEGYE f m b I I 1886. január 15-én és ápril 29. 30-dik napjain Pápán lartoll ff v> í! I i «9 1 r r KOZGYULESENEK f# «I KIADTA ; BALL A G A B 0 B TS s t JEGYZÖKÖNYVE. I egyh. megyei e. főjegyző. PÁPÁN, 1886. Az ev. ref. főiskola betűivel ny. Debreczeny K. (Helyiség ó-kollégium.)

Next

/
Thumbnails
Contents