A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1883. szeptember

I lüll e i Pl ffii I a pápai ev. ref. egyházmegye 1883. évi szeptember hó 4-ik s 5-ik napjain PÁPÁlí TARTOTT folytatólagos közgyűlésének I e© an i g g ISII Kiadja t BALLA GÁBOR eh. megyei eh. főjegyző. g I írt PÁPÁN, 1883. A reform, főtanoda betűivel ny. Debreczetiy Károly. (Helyiség c-kollegium.) 1 g P 1 I 1 1 I i Ii In!

Next

/
Thumbnails
Contents