A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1883. március, 1883. április

ß ' * © A © • t ' • © © fe © I PÁPAI EV. REFORM. EGYHÁZ MEGÄRE § • t •© ® f ? <§, 1883. évi márczius hó 14—15. és April hó 18. napjain 4 © © • * » • • © • • f • t © © í • • • © m PÁPÁN TARTOTT FOLYTATÓLAGOS közgyűléseinek JE&IZÖKÖNITE. I BALLA GABOR, © © © 4 ® Kiadta ® « * © § egyh. megyei egyh. jegyző. ^ * • • * é © © © © . © • ' í © PAPAN, ® • A REFORM. FŐTANODA BETŰIVEL NY. DEBRECZENY K. • @ © <£>> 1883. <{& m jT^Cv^Z

Next

/
Thumbnails
Contents