A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1882. február

A 1» Á P A I EV, R £ F. EGYHÁZMEGYE PÁPÁN, 1882. évi február hó 28 és márczius hó 1-én tartott, KÖZGYŰLÉSÉNEK Kiad. la SZEKERES MIHÁLY, egyh, megyei egyli.'lőjcgyző. -íxíícr——- -xx-— PAPAN, 1882. A REFORM. FÖTANODA BETŰIVEL NY. JDEBRECZENY. (KÁROLY. (HELYISÉG Ó-KOLLEGIUM-)

Next

/
Thumbnails
Contents