A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1881. augusztus

A PÁPAI HELV. HITV. EGYHÁZMEGYE 1881 évi augusztus hó 23—24. napjain PÁPÁN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. Kiadta SZEKERES MIHÁLY, egyli. megyei ogyli. főjegyző. Sg gr —­PÁPÁN, A REFORM. FÖTANODA BETŰIVEL NT. DEBKEC2ENY K. 1881.

Next

/
Thumbnails
Contents