A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1879. március

Tép PÁPAI EVANG. REFORM. EGYHÁZMEGYE 1879. ér mártius hó 18. és 19-dik napjain TARTOTT KIADTA SZEKERES MIHÁLY, EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐ. PAPAH, A REFORM. FOTANODA BETŰIVEL NY. DEBRECZENY K. 1879.

Next

/
Thumbnails
Contents