A Pápai Református Egyházmegye közgyűlésének jegyzőkönyve, 1876. augusztus

A PÁPAI EVANG. REFORM. EGYHÁZMEGYE /8176. évi aug. í. napján PAPA VAROSABAN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. KIADTA : EGYHÁZMEGYEI JEGYZŐ. PÁPÁSÍ, A REFORM. FŐTANODA BETŰIVEL NYOMT. DEBRECZENY KÁROLY.

Next

/
Thumbnails
Contents