Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1943

1943. március - Oldalszámok - _1

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1943. évi március hó 24. napján Pápa városában tartott PÜSPÖKBEIKTATÓ, ÜNNEPÉLYES RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK és Pápán, 1943 május 5. napján tartott TANÁCSÜLÉSÉNEK \ JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA : NÉMETH KÁROLY EGYHÁZKERÜLETI LELKÉSZI JEGYZŐ ÉS Dr. TORNYOS GYÖRGY EGYHÁZKERÜLETI VILÁGI JEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1943.

Next

/
Thumbnails
Contents