Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1942

1942. október - Oldalszámok - 1

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1942. évi október hó 22—23. napjain Pápa városában tartott RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA: GYÖRY ELEMÉR EGYHÁZKERÜLETI LELKÉSZI FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1942.

Next

/
Thumbnails
Contents