Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1939

1939. február - Oldalszámok - _1

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1939. évi február hó 16-ik napján Pápa városában tartott RENDKÍVÜLI EGYHÁZKERÜLETI KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA: GYŐRY ELEMÉR EGYHÁZKERÜLETI LELKÉSZI FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. J939.

Next

/
Thumbnails
Contents