Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1938

1938. október - Oldalszámok - _1

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1938. évi október hó 19-ik napján Pápa városában tartott RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. FÜGGELÉK. Egyházkerületi tanácsülések és bírósági ülések jegyző­könyvei; egyházkerületi stb. bizottságok; püspöki jelentés. KIADTA: GYŐRY ELEMÉR EGYHÁZKERÜLETI LELKÉSZI FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1938.

Next

/
Thumbnails
Contents