Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1937

1937. október - Oldalszámok - 1

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1937. évi október hó 20—21. napjain Pápa városában tartott RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA : GYŐRY ELEMÉR EGYHÁZKERÜLETI LELKÉSZI FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1937.

Next

/
Thumbnails
Contents