Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1935

1935. február - Oldalszámok - 1

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1935. évi február hó 1-én Pápa városában A PÜSPÖKI SZÉK BETÖLTÉSE TÁRGYÁBAN TARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. K I A D TA : VARGHA KÁLMÁN EGYHÁZKERÜLETI LELKÉSZI JEGYZŐ. n PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1935.

Next

/
Thumbnails
Contents