Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1932

1932. május - Oldalszámok - 1

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1932. évi szeptember hó 20—2í. napjain zn^z Pápa városában tartott zzzzz RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA : M EDGYASSZAY VINCE EGYHÁZKERÜLETI E. FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1932

Next

/
Thumbnails
Contents