Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1930

1930. május - Oldalszámok - 1

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1930. évi szeptember hó 24—25. napjain = Pápa városában tartott =rr= RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. KIADTA : MEDGYASSZAY VINCE EGYHÁZKERÜLETI E. FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1930.

Next

/
Thumbnails
Contents