Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1929

1929. szeptember - Oldalszámok - 1

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1929. évi szeptember hó 22—24. napjain == Kaposvár városában tartott = RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA : MEDGYASSZAY VINCE EGYHÁZKERÜLETI E. FŐJEGYZŐ. =Ü PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1929.

Next

/
Thumbnails
Contents