Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1928

1928. március - Oldalszámok - 1_1

Jegyzőkönyv. Felvétetett a dunántúli református egyházkerület intéző­bizottságának Pápán, 1928 március 14-én tartott ülésében. Jelen vannak: Dr. Antal Géza püspök és dr. Balogh Jenő főgondnok elnöklete alatt: Czeglédy Sándor és dr. Darányi Kálmán főiskolai gondnokok, Halka Sándor, Nagy István, Medgyasszay Vince, Szűcs László, Jakab Áron, Lőke Károly, Szűcs József esperesek, dr. Fodor Vilmos, Lipcsey Lajos, Chernel Antal, dr. Jókay-Ihász Miklós, Szabó György, dr. Segesdy Ferenc egyházmegyei gond­nokok, Tóth Lajos theol. akad., Faragó János gimn., dr. Bene Kálmán reálgimn., dr. Kőrös Endre nőnevelő-intózeti igazgatók, dr. Baranyay Ferenc gazdasági tanácselnök, Fülöp József egyliázker. számvevő, Szűcs Dezső tanügyi bizottsági elnök, Molnár Imre egyliázker. gazdasági szak­tanácsadó. 1. Püspök úr buzgó imádsággal a tanácskozást meg­nyitja, dr. Balogh Jenő a jelenlevők üdvözlése után a jegyző­könyv vezetésére Czeglédy Sándor egyházkerületi egyházi fő- és Jakab Áron egyházkerületi egyházi aljegyzőt kéri fel. Tudomásul szolgál, ö. I)r. Balogh Jenő főgondnok indítványára egyházkerületi intéző-bizottság határozati lag kimondja, hogy főméltóságu Horthy Miklós kor­mányzó urat hazánk talpraállítása érdekében immár nyolc éve folytatott, Isten által megáldott kormányzói tevékenysége évfordulóján mélységes tisztelettel és hódoló ragaszkodással köszönti. í

Next

/
Thumbnails
Contents