Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1926

1926. szeptember - Oldalszámok - _1

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1926. évi szeptember hó 15—16-ik napjain Pápa városában tartott RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. KIADTA: CZEGLÉDY SÁNDOR EGYHÁZKER. E. FŐJEGYZŐ. n- S^ t^-^ T^S^- -n PÁPA NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN 1926.

Next

/
Thumbnails
Contents