Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1922

1922. június - Oldalszámok - _1

A DUNÁNTULI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1922. évi junius hó 7. napján PÁPA VÁROSÁBAN TARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. KIADTA: Dr. ANTAL GÉZA EGYHÁZKER. E. FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1922.

Next

/
Thumbnails
Contents