Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1921

1921. április - Oldalszámok - 1

A DUNÁNTULI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1921. évi április hó 20. napján PÁPÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA: CZEGLÉDY SÁNDOR i EQYHÁZKER. E. ALJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1921.

Next

/
Thumbnails
Contents