Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1917

1917. április - Oldalszámok - _1

A DUNÁNTULI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1917 április 30. napján PÁPA VÁROSÁBAN TARTOTT RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. KIADTA Dr. ANTAL GÉZA egyházker. e. főjegyző. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents