Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1915

1915. október - Oldalszámok - 1

A DUNANTULI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1915. évi október hó 18. és 19. napjain PÁPA VÁROSÁBAN TARTOTT RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. KIADTA: DR. ANTAL GÉZA KGYHÁZKER. E. FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1915.

Next

/
Thumbnails
Contents