Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1911

1911. május - Oldalszámok - 1_1

A DUNÁNTÚLI A. REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 1911. évi május 3-án s a következő napon KAPOSVÁR VÁROSÁBAN TARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK rr • > JEGYZÖKÖNYVE. KIADTA NÉMETH ISTVÁN EGYHÁZKER. E. FŐJEGYZŐ. PÁPA. NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN. 1911.

Next

/
Thumbnails
Contents