Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1900

1900. március - Oldalszámok - 1

A DUNÁNTÚLI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET 1900. ÉVI MÁRCZIUS HÓ 20. NAPJÁN SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROSÁBAN TARTOTT RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. KIADTA : KÖRMENDY SÁNDOR E. KEK. E. FÓJEGYZŐ. PAPA, 1900. NYOMATOTT A FÖISK. KÖNYVNYOMDA BETŰIVEL (KIS TIVADAIt).

Next

/
Thumbnails
Contents