Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1895

1895. április - Oldalszámok - 1

r r DUNANTULI EV REF. EGYHÁZKERÜLET 1895. áp^i/Cio 24—25. na^'ja'vn SZÉKE 8-FEHÉRVÁROTT TARTOTT RENDES KÖZGYÜLESENEK fjg) e» J® KIADTA: VÁLYI LAJOS E. KER. E. FŐJEGYZŐ. PÁPÁN, 1895. AZ EV. KEF. FŐISKOLA BETŰIVEL NY. KIS TIVADAR.

Next

/
Thumbnails
Contents