Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1892

1892. április - Oldalszámok - _1

DUNÁNTÚLI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET 1892. évi ápril hó 7-ik napján SZÉKES-FEHÉR VÁR OTT TARTOTT „AD HOC" GYÍJLÉSÉMK JEGYZÖKÖNYVE KIADT A : VÁLYI LAJOS E. KER. E. FŐJEGYZŐ. PÁPÁN, 1893. AZ EV. REF. FŐTANOD \ BETŰIVEL NYOMATTA KIS TIVADAR.

Next

/
Thumbnails
Contents