Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1888

1888. június

A DUNÁNTÚLI EV. REFORM. EGYHÁZKERÜLET 1888. évi június hó 6-án Sz.-Fejér vár ott tartótI rendkívüli és szeptember hó 16. s több napjain Pápán tartott rendes KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. KIADTA: V Á L YI L AJ OS egyh. ker. egyh. főjegyző. PÁPÁN, 1888. AZ EV. REF. FŐISKOLA BETŰIVEL NY. DEBRECZENY K. (HELYISÉG Ó-KOLLÉGIUM.)

Next

/
Thumbnails
Contents