Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1886

1886. június - Oldalszámok - 1

A DUNÁNTÚL! EV. REF. EGYHÁZKERÜLET 1886 hű junius hó 28-dik s több napjain li. Komáromban tartott KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. KIADTA : V Á L Y I L A .1 0 S pgyli. kcriilcli e. főjegyző. PÁPÁN, 1886. Az ev. ref. főiskola betűivel ny. Debreczeny K. (Helyiség ó-kollégium.)

Next

/
Thumbnails
Contents