Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1882

1882. június - Oldalszámok - 1

A DUNÁNTÚLI HELV. HITV. EGYHÁZKERÜLET SZ.-FEJÉR VÁRON 1882. évi junius hó 4. s több napjain tartott közgyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. Kiadta VÁLYI LAJOS, egyta. ker. egyh. lőjegyző. PÁPÁN, A REFORM. FŐTANODA BETŰIVEL NY. DEBRECZENY K. 1883.

Next

/
Thumbnails
Contents