Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1878

1878. június - Oldalszámok - 1

A DUNÁNTÚLI H. MTV. EGYHÁZKERÜLET Í878. ér juniufi 16. v következő napjain v ESZ 1* n Ém TI. város Á II I \ TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. KIADTA VÁLYI LAJOS, EGYHÁZKERÜLETI EGYH. FŐJEGYZŐ. . — =—esfe PAP ÁM, A REFORM. FŐTANODA BETŰIVEL NY. DEBRECZENY K.

Next

/
Thumbnails
Contents