Dunántúli Református Egyházkerület jegyzőkönyve, 1874

1874. május - Oldalszámok - 1

DUNANTULI EVANG. REFORM. EGYHÁZKERÜLET 1874. évi május 31-dik s junius 1—5. napjain Pápán tartott iöIOTIÉSÉNEE JEmÖlÖira. KIADTA VÁLYI LAJOS EGYHÁZKERÜLETI EGYH. ALJEGYZŐ. Ára 41 kr. oszt. ért. PÁPÁN, A REFORM. FŐTANODA BETŰIVEL 1S74.

Next

/
Thumbnails
Contents