Rádiófigyelő, 1944. október-december

1944-10-01 [1327]

JT/Dö 12 UULLJULi: ••••^•.oc Qr,i mn-VL-r adásából: _3 ulyes borroir alatt a "v^y-rorszag-i szlovak car» « bar ',ólő a azl ót liíiai harcoKról szólJ ott ós álla itatta, hoTj Losoncnál ós Lévánál -"..^yar csiptitok B( ca lát­ták i hó^étakoii Istnkivíil *'.<ryar ,~szár i£z%2 ho-r/ rflBdúlkMes^ro ÜO csatja, tíoTxtx s néjetíjkffl a salátátok alleni harcban •Szlovaíd a déli kürzob,:ib-n, amelyeket a ni-ryarok 19.5fl-b.in elrábait-K, féktelen terre:r araik. aik» ... salov -kok mlyoe uldozt-ebésn ak V: nr ..k kitéve. A szl: vakokat ki szák, hü " sa-kxscrlik* h> egr : tálljan ~k a h-zafj,. k- , hoz, sőt ^e-* 13 ölik okotí iazutár. a beszélő rátért c.z tfffl hazur cáfolatára amely szerint i.ry-ir csapatok new harcolnak Lonryol - razá-b\n 1, . szlovákok* ülldi» áh németek cinkosokat t ; la|tak a m.:-*py&r népben** né-vt.rvilkwsukk-l o-yott a ~. fa» «»^2tetők is elnyerik - Itó pOW >t,:6i;K,.t* *^ / küzlauntói hál, zstát Marén v let H o rthy ll.f > Genfből érkező hirokj szerint ftartte tustőr. o-1 mt >T€ :5si t jtték«4tl orősitésok «c.^y^r.razJ:-i né^ >l^kből ót 1 ''1 -ti front bajtársi 'ZövetJMÉp . , : , uiiferaibtyl állnak** királyi r aL táb. c,- k fctyorlo'Tes űP«öi5lija| lehet balóoni.Vé.r 5 ---árcJatiszteket se" ono* dik !>»j kiadnia -a*: .JKredély nélkül t tíz~ az Intézkedés öwizofticv azzuj. ;• rúiylNt c e A f i~oly üt a-,; '-aruc úezt .:i aer.lt GK?'* Horthy ollón. B * X "^jrana ^-v t n vuib ofrlak t íLrlhvn:.k» Ganí• -yál '?• lit.i ktfáofc ós társs.i i"i bunyózok nerur-.ndurnot r.yujt tt;k út HcrihjBak ,,am • ly'uen kó/jt..>lték - I n-» értele rez.i^han rVrcló " .ry^r csapat, .k vioszav. riáuáb.B: rtn» lot%f~ teztatt:'. a "t«"arfindur atnyuj tóit' , • H láL. ' . ''^ L b v re j Loc Ó" ,i. n f.í " ÍJ tj kdáaábóll H prp cs .i.at .k ; if -1 .tok ~.ul: ; .'.. ITr ~~ : > Virjal^r fcéfl közli ,:• l'^i r. - ,r os , püteás ol f; • leltak fíyuláií^ 'r V \ t r • '' ,J 1 * — . . • , • • 1 \ • • \

Next

/
Thumbnails
Contents