Rádiófigyelő, 1944. szeptember

1944-09-01 [1326]

Bs/Pk 33 -L OMJD^OJT, 12.00 órai /31 m/ n é a e t r.üásébólí Brit sajtóhangok a németé k__franci a országi vereseógérpJU , *'" Az egész brit sajtó hosszasan foglalkozik ma ^nyugati nőmet Phadsorog döntő vereségével. A NWS CHONICLE igy irj Mind gyorsabban halad előre a német nyugati arcvonal teljes negsenniéitóse. Brit csapatok két nappal ezelőtt keltek át a Majnán s ma már H&öJS La osepatok a SoEm«*©t is maguk mögött hagyták. Az amerikai osepatok pc ig ugyan* akkor már a Siegfried vonal látókörében állanak, /ezek A DA77Y TELEGRiPH szerint ha/hadtörtónelemben egy hadsereg valaha is a szó szoros értelméből, felbomlott, akkor az a mai nyugati német hadsereg, £ a A DAILY EBP RE SS megállapítja, hogy Fraciaországban szó sincs már tervszerű, egységes és erőteljes német ellent** állásról. Csupán szótugrasztott kötelékek harcolnak méf ideig* óráig. A csata tula jdönképen -már vogot ért és ami még hátra van, az ámár az üldözés. BB/PK Ta 33, L 0 N D OJT 12*15 órai /31 n./ Osztrák .' ~ad*ásáb"óT: A szövetségesek eddig legfcább 120 rakótabomba ki»» lövőhelyet fogl^ltsk-el Franciaországban* » * jf Zürz a v£ros__néme t_vi s sz a vonulás J%urat on A nónetek-franciaországi visszavonulás nár annyira zűrzavaros, hogy a legutóbb egy amerikoi osztag áltai foglyul­ejtett 400 nénét katona 64 különböző osrt>attesthez tartozott. Voltak közöttük tengerésze* és Gestapo* nberek is, * * * Szovjet £S3j)3_t2k_elérték/- bolgér_ha_tárt. A Konssnzától délre előnyomuló szovjet c-. r.patok elfog lalták foangalia kikötőjét a Fekete-tenger partján és elérték a bol­gár határt, /a­V * * » - • Algírtól Jelentik: t Né'CT CSUPáTOK BUDAPESTEN MEGSZÁLLTA K_MINDEN STHATÉGIAILAg FOftTOS^ŰtJOTT ~ ^ I^SS

Next

/
Thumbnails
Contents