Rádiófigyelő, 1944. július/2

1944-07-11 [1324]

ZJmrcer Ferenc f&izerkesziA jHL JML « íjaim Magyar Távirati Iroda rt, A kiatifeCrt felei*.« ~ """EL? n.^.^, VHI, Síndor-atta 5—7. szfcr? RÁDIÓFIGYELŐ BIZALMAIM 1944, július II. 1, SZ £ . Bs/PY ?a 31, LOS.DO fi 7.3o érái francia ..oá­sabél: De Gaulle Kanadába. r^v. -i a , # , De (kulle tábornokot na Ottawába várják, ahol Segt*if$« leseket folytat najd a k-.nadai üinliiterelnökkeXj Caenban bofeiezőit^k a tisztogatási hcd-üvol^tek és Gfc reggel :.;ár oeak néhány jaxentéktelen német"csoport tartotta ria^t figf-^tJ ház romjai köati • VI 68 órás ut Pariéból 3^3 inbe hcey az axpraL. sadás érte a vonatot ós aég 14 raás alk;..lo"r:al állítatták aeg, .ert ellenséges népek közeledés őt jelezték, x n * iv lélv szevjet betórér litvániáb r A A Dttnaburg és Vilna között előrenyooilc" szövi^t cs.'pa­tek -uélyen betörtek Litvániába és elfoglalták Utena varosét* RzZel • szovjet csapatok elvárták a DünaburgDíl Kownob* vezető vasútvona­lat, =5 ?Í x Tito tábornagy főhadiszállásánál Jelöntik: Jugcczi partizánok hit kilométer hosszusá.crban aegrongAltak 6 vvsuti pálya­testet Viroviiioa hely rég és a, Zájríb-Buaapest kttz'itti fő v autvo­nal köac'tt, ISI D-.nio felveszi a diolo.a'ciai kapcsolatokat g 5z -V~i' tani *val» 5 Sz-.-.b- :l Dániát képviselő Tanács elh-.t'.rozt v, a,;y raegbiaottat küld koftkfábs, Ízzel kapcsolatbon a Tanács kij°ler. 5«ttej hogy 1941-ban Dánia né--.et nyoaáera szakitotta a áíploaiolri kapcsolatokat a Szevjetuniőv •;!»

Next

/
Thumbnails
Contents