Rádiófigyelő, 1944. március/1

1944-03-01 [1322]

é Dö/Dö 31. ATLANTIC SENDER 0.4o órai adásából : Me gindult a harmadik rohaa .'.nzio ellen . Hétfő este óta, kedden egész nap a német tüzérség eddi soha nen tapasztalt erővel lövi az anzioi hídfőt.A jelek szerint KosStílring imiír elérkezettnek lútja az időt ás elhatározta hogy nindouképon a tengerbe szoritja a szövetségeseket Anzionál. H itler a"vonlövjtett 3 repülói r rnagyot . Befolyásos nénet tiszti körökben mozgalom indult annak a h'troL magasrendű nén?,t repülőtisztnek rehabilitálása érdeké­bon, okikat a Pünrer parancsára és annak dacára hogy Göring partju­kat fogta, gyávaság matt kivégeztek.HeitingerJ/ölH és Puchs repü­lŐŐrna^yokrol van 6zé,akiknak az volt a bűnük hogy a legutóbbi légi tánadások idején, tiint körzeti par-mcsnokok késlekedtek a vadászre­pülők harcbavetésével . a bevetésnek seoniíéle es­neTDsége ne • volt a sikerre. /noha Stu ttgartban m i nden lo ember - . f edél nélkül maradt . Stuttgart 44o,ooo lakosa közül 44,ooo ember minde­nét elvesztette ugy hogy teljes mértékben a közsegélyre van utalva. Dö/Dö 31. DONAUóSENDER l.oo érai magvar adásából: Hamis bankónak mondták az Atlantic Charte-t az angol parlamentben . Líiután az OBSERVER már kimondta a atlanti jegyző­könyv halálos Ítéletét,most egy angol alsóházi képviselő is megmondta őszinte véleménvét.A képviselő kijelentette hogy a Chartának sohasem is volt komoly értéke.Megszületése Churohillnak és Rooseveltnek, a két legfőbb háborús uszítónak köszönhető.A Szovjetunió azonban arra kóny­.ízeritette a szövetségeseket hogy-ezt az okmányt, mint valami" karnis bankjegyet kivonják a forgalomból. j$ fc ! :,torsz;Ig a 12 számú gzoviet-állaa . A Daily uail egy orosz térképet ismertet, amelyen ­Észtország mint a 12. számú szovjet ország szerepel a Szovjet-Unióban*

Next

/
Thumbnails
Contents