Rádiófigyelő, 1944. február/2

1944-02-12 [1321]

Dö/Dö 31. LQNSCWO. 3o órai cseh nyelvű adásáVdlj Seidlitz tábornok ujabb felhívása a német kat onákhoz. Seidlitz tábornok a moszkvai rádióéin ujabb felhiváot intézett a keleti arcvonalon harcoló német hadsereghez hogy ' hagyja sbba a céltalan ós w kilátástalan harcot, -Hitler a német haderőt Sztálingrádtól kezdve Nowgoro­dig és Nioopolig egyik vereséből a a-másikba vezette bele.A nógy ós fél­éves küzdelemben oda a német véderő harci értéke, minden elveszett, éppen ezért seai értelme a további áldozatoknak,Az-egész keleti nénet hadsereg legokosabban teszi ha abbahagyja a harcot, Dö/Dö 31. LONDON l.oo óra i német nyelvű adásából: Lindley Fras eriA nénet hadvezetés nagy súlyt Helyezett mindig a légi uton való utánpótlásra é s ennek megfelelően alaposan ki is fejlesztette ezt a módszert. Kétségtelen hogy jelentős sikerei ii voltak, így Afrikában. Kréta szigetén ós Sz taraja Húszánál.Abban az időben még volt a német hadvezetésnek elég repülőgépe a szállít'sra és elég vadásza a repülőgépek védelmére, Ja már a helyzet egészen más. A hogyan Sztálingrád­nál Kudarcot vallott a lógiuton valé utánpótlás, agylátsziK hogy u/»vanugy sikertelen lesz a Dnyepenvben bezárt le német naáosztíly esetében is, •m — — Dö/Dö 31. PARIS, l, 3o *rai francia:- nyelvű adásából: Angol és am eri kai lapok a délelaszorszá^i ál lapotokról . Tífusz. ~3Kség tizedeli a lak ossá;^ö*F] Hogy mi nasznot nozett JJeiolaszorszimak a "felszabadí­tás 1 ' arról maguk az angol és amerikai laptudósitók irhák le. tobjet.i* NEWYÓRK HERALÍ TRIBÜNÉ tudósítója szerint a délolaszcrszágiVrosck ki­éhezett tömegekben a legnagyobb behézséggel sik.erül csak elnyomni az a­narchiát.A magszálló"katonai hatóságok csak a lejárakéibb intézkedé­sekkel tudják megakadályozni hogy a lakosság meg ne támadja a Laforal utánpétló oszlopokat és élelmiszerszállltó vonatokat . A tii'usz-.f.árványt még eddig se-i sikerült leküzdeni. A LIFE szerint Délolaszországban a napi konvóradag 14o gramm. A kenyér ára a fekete piacon a rendes ár •io-szerese.Az árak a fekete kereskedelemben általában a rendes árak 4ö-6o**sz«.Tosára emel­kedtek, Délclaszországban e gészen olyan a helyzet a tömegek élelmezése terén, mint az 1935 évi orosz 'óhíns'éű idojé nj

Next

/
Thumbnails
Contents