Rádiófigyelő, 1944. február/1

1944-02-01 [1320]

iy44,'február 1, M _. , . l.száo, 8 4r*oopero fíCl D«/Dö 31, [LONDON oo.óral né meti nyelvű adásfttfl: Dönitz nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket , /yraser kommentárja/ Dönitz tengernagy egy évvel ezelőtt vetto at a német tengeri hadvezetést.Hitler azt vírta tőle hogy erélyesebben, ötletesebben és eredményesebben veti haroba a még meglevő német tengeri erőket, különösen pedig a tcngeralattjárótcatjDönitz ogyik feladatát sem teljesítette, sőt ellenkezőleg: azért hogy Németország stratégiai helyzete Idáig romlo tt nem kismértéxoen oppen uonitzet terheli a~ieleiősségem ért egy eves fóparanosnoksnga alatt egyikluP űarc a masiKat erte a német naditengarészetet és a valamikor rettegett tengeralattjáró fegyvernemet* Dö/Dö 31, D I E HKIMAT RÜFT német titkos ad* 0.15 érai adásiból: , „ Másfél millió a Németország elleni légitáriadások (áldozatainak sfráma . Németország 51, több mint loo.ooo lakosú nagyvá­* rosábél eddig 41-et ért súlyos táúadds a levegőből*A birodalomban 25 Bililő laCost kellett elköltöztetni eredeti lakóhelyéről és a légi­támadások áldozatainak száma eléri a másfél milliót is, Dönitz egy évvel ezelőtt < azúrt váltotta fel Raedert hogy a Sztálingrádnál végérvényesen elvesztett szárazföl­di háborút a tengeren nyerje neg.A totális tengeralattjáró háborúnak kellett volna megmenteni Neuetorsz*got,Dönitz totális vereséget szén** védett, a vadígzbol üldözött vad lett, Wr osak egy segítség van: M Bajtrírsak tegyétek le a fegyvertl" DO/Dö 31. N a W Y 0 :t l 2Í5 őral lengye l nyelvű adásából: Kívánatos és lehetséges a s2oviet- lenivel rnone­gyszés . A THE NATION szerint több olyan kérdés van, amely­ben a Szovjetunió és Lengyelország érdekei közösek, igy különcsen leflzös a háborús célluk: .Németország leverése és a germán veszedelem végleges kiküszöbölése.fippen őzért a lengyel földalatti hadseregnek együtt kellene harcolnia a szovjet csapatokkal a német militarizmus ellen.Igaz ugyan, hogy a lengy e l- szoviet ióviszony érdekében a len­gyelek: kénytelenek lennenetc ^eienteKenv területekről lemonda ni. ezért azonban egyszer s mindenkorra biztosítanák maguknak a Szovjet­unió védelmét a nemetekkel szemben, Köiös gazdasági erdekeik is van­nak a lengyeleknek az oroszokkal, A lap végül arrr: a végső ereduényre jut hogy:minden szenvedésesaógtől mentesen, objektiv szemszö-ből te­kintve és a cseh- szovjet rao^pgyezés hintájára, igenis lehetséges és kívánatos a lengyel- rrosz kieefcülés. _ . - . . _<•- %j& u%ft

Next

/
Thumbnails
Contents