Rádiófigyelő, 1944. január

1944-01-01 [1319]

Er/Er 31. £ GÍ B OR áltON Rt'JIO mai adásából: Pacliseanu hosszú idők óta először nem a magyarok ellen ír,hanem a rónán nép jövőjét vu.z0ly0.Mgv látszik.rájöttek Bu­karestben is,hogy Romániát nagy-nagy veszélyek fenyémetiUPacliseanu, aki eddig tiszt n magyar gyalázkodással foglalkozótt.iaost az újév küszöbén felhívj 1 a figyelmet úrra a valóságos veszélyre.amely a ro­mán népet fenyeget.Minden jel - irja * arra mut:.t,hogy ]y44. a n.gy ütközötek és nagy összeomlások esztendeje lesz.it ronan nép alka­lommal is az Összes veszel 'dk küllős közepén \íl és senki sem jósol­hatja meg,hogy mit rétegűt a iövo jon'nia számára. Ebből a kii elvintésből világosan kiderül, hogy ez ­úttal Pacliseanu seri lítla rózsásnak a jövötTRomania valóban a vesze­delmek kellős közepén ''11 ezúttal,de kénytelenek vagyunk megcáfolni Pacliseanunak azt az állítás't.hogy ez az ország a történelem sor n mindig a veszedelmek közepén állt voln •..rJllonkezőleg,az el.:ult idők­ben Románia mindig egyszerű haszonélvező volt és nem más.Különös sze­rencséje folytán OSHI kapott a sorstól és ezért áldozatot nem hozott, Most azonb.n nem így van.Ezúttal a román vernok is folynia kell és Bukarestben uj időK szellemének kell Meghonosodnia.Ezt az eljövendő 3V meghozza, A CURI3UL BANMTJLUI ci .15 l-.p érdekuS meg 'llapitást tett,amely mellett nem (ehetünk szr nélkül.Ugy 1 iszik,a rom- n s j­tót bizonyos fokú ősznitoségi rohaa feaia el. 1 rc 1 n lap eit irj : "A román hép még ne - érte el a civiliz'ció legmagasabb fok t." Ez nem meglepő megállapítás, 80 az a tonv.hogy romín részről történik,szokatlanért a rom'nok mindig szunerl"tivus..ok­ban dicsérték magukat és 3bben a tekintetben hanonl .tosak a előnyök­höz.Szórt szokatlan a bánáti román lap no^llapit 's-, Romániában a magánvállalatok uilitariz '1 iaa tovább folyik.Bár a hadseregben a borai'si fol~ .at fokozc'dik.a kotfíány rugis kénytelen a hadseregéi a raagánv/illalatok fölé helyezni./, szab,;! zs­ákoló,&6t a terelés teli esmértékü leállása olyan arán okat öltött, hogy azt már tovább tűrni nem lehet. „, , . Délerdélyi testvJrekíaz uj év küszöbén állunk.Itt állunk mindanniyian ezen a földön,amely nekünk magyaroknak az utóbbi negyedszáz-.d alatt szenvedéssel os megpróbáltatással volt tele.A szen­vedéseket^, keserűségedet elfelejteni nem lehet.tuls.ágosan mély nyo­mokat hagytak lel künkben, J . el i ük fel ma szomorú tekintetünket os néz­zünk at a határokon,hegy ujabb erőt és biZ'koddst merítsünk.az elkö­vetkezendő év Európa szám'ra os így a ni szalunkra is a döntés éve. így látják ezt minaenütt a világon, ... , Bízzatok,hig7éfek,mert /r valafaol a láthatáron csillog a szebb magyar jövendő fénye es •'• -'ínkr . a szabadulásba megvUt-3 egész biztosan elérkezik'. '

Next

/
Thumbnails
Contents