Rádiófigyelő, 1943. november

1943-11-13 [1318]

Ea/Ta Fa 32, A GÁBOR ÁRON RÁDIÓ . mr.l adásából: A román ''irályi tísr.Hd az fcrad-Biogyci 30 bors inra költözik. Ugyanis, nninf tudiu> bbben a ktigsőgbon o Sanyadl oróiV­t-aBtőlyát és a hoazátartözó birtokot már régsn taegvíÍ6Óroltd>, Moct a kastöly tatarozás! munkálatai óJ*Jol-nappal foljan" 'a c bbrendolósi tárgyakat állandórn szállítják Bu'-areetből. 'A Javítási attnkáloto* * több"izbem megtekintette Helénr, anyakirályné, vclnnint e király is, Érdekes, hogy Bukarestből ói . fölsgtfi értőKesűbb"borona&-' zési tárgyoJfat szállítják ide, s hogy miórti alt nom nehól kit'.'.l'.lni. Ide tartozik K SVEUSKA ÍUGBUDET berlini tudós.'tó j *nuk az \ hlrc, hogy a rotóán kormány • tekint ott,-* tt croel elő ronyomulásra /'Bukarestből Brassót-"költözi 1 ' át,. A vezető tisztviselők már meg'r'-oztek Brassóba ós üritik ki a mocfelold épületeket a'^omáa^ céljaira, Biztoo t- vngyun hogy ozuttal Is mi eélerdélyi 1 Magyarok húzzuk a"rövidebbet! mert első­sorban valószínűleg a magyarok hazait igényli 1 ' ki, XXX Most egy bu^aroctl lr.pról róntju'- lc n leplet. ÓS a lap e VIATA, igen rövid múltra tokint vissza, de ez a attlt is"ninden­'•épen jellemző és so'-atmondó, t.i, a román zsumnalipzti''a eti''..ja szerifit, A lap alig 1941 januárjában közvetlenül az előtt a vaagáí; istt puccsi'isárlet előtt indult még, amelyhez romániai jobb.-zélső ^örökben oly vérmes reményedet fűztek, A lapot név szerint' k U. V. Ilieulu alapi «ot* to, J D vasgérdista puccskísérlet finanszírozója. c>i régebben szirtén ujságiré volt, majd azalatt az idő olfett, wlg # a« Antonűsou-rendcsor maga is légionista, nlal vasgárdicta kormányna*' saámiirott, ­; gy gyorsio többszörös milliomos lett, mo*t t rendszer jóvoltából''kizá­rólagos behozatali ongcdélyo vtílt tr "torodra, uárpodig r»z ">«»*ori fris. keletű német-román barátkozáooa'- ezek o traktorod ''é/o/tá'- •. romániai mezőgazdasági fejloeztée ci óh az egyik legszámottevőbb üzloti , tényezőjét, A vas gárdista pttOOsHsárlit lcvcrinc után hlrtc­lonóbon kellett egy ember, aki kompramit ált Ilicalu n oly ott arját* novével fedje cz rltghogy"raogindult 1 pot. Ez volt Llviu Robroanu , az ünnepelt román akadémikus regényíró, a mórkor irodalom logftzorgal­uaFabb plagizátora. Az üzleti megállapodás ol. -ép történt .hogy a lop vállalat részvényeinek 5Iá'-n illotto meg Hebreahut, mig 49f-a maradt meg tovább is Iliesiu ''ebében. Íz Antono ou " olttány is tjao­gadta -í lapot $v. Rebroanu S^/édorozágbcn.NorvégiábrnjlíémotorsRárb^n ós Svájóban Antonescu Mihály megállásából magyaréilenes prop"gnneáa~ u előadásokat tartott. Most enne* a ía'pnoV mun/­n társai közé ^crül'^k a OUREMTÖX és UNItERSÜL "magyar szakértői*. Az ARDEALUL oiad bu'-a­rc&tl hetilap munkatársai szintén átmennek viATA-hoz, Az a VIATA*' amely nímet-román üzlotból szorzott vr.a­gáráistn pénzzel indult meg, nz Antonosou ruhdslcr részéről élvezett anyagi támogatós után immár c domo'-rata nc.talmc'* oó Íjait szolgáló Maniu'Gyula irányításit szsrint fog dolgozni .o.ntul, rmiből nyilv.r.vo" az le, honnan buzogna'' fel számára az uj pénzforrásod - */*\n Itt r v%

Next

/
Thumbnails
Contents