Rádiófigyelő, 1943. október/2

1943-10-16 [1317]

Sto/Sa 32. L ONDON 8.10 órai román adásából: Ama Örkezett szovjetorosz jelentései' szerint a vörös ősapátok; amelye'- Ifievtol északra és délre átkeltek-a Dnye­peren, "*a'.*folyó jobb partjáról is támadják Ukrajna fővárosát. A németek kétségbeesett erőfeszítéssel próbálják tartani ifievet.! Ne/Ta 32, AZ ADEV5RATII AHDELENIma 1 adásból: <fi TBÍKTL"felteszi a kérdést: melyek a román élet feltételei Erdélybe? A oikk szerzője hosszasén filozofál,' amelyre .'1 Í mi röviden felelünk, figyelembe véve, hogy egSsz Erdélyről van szó...,; íz erdélyi élet nyugalmának biztbsitása csa 1- ugy érthető el, ha az ó-királyságbeliek azonnal elhagyják a szent erdélyi földet* Menjenek!'kinél ^gyorsabban hagyják el Erdélyt. így boldog lesz Délerdély is. u Az ó''irályságbeli szerkesztő Urak ne törjek a fejü­ket hiábavalóságokon. Ha az erdélyi piócák* az ókirályságbeliek"öl­ni cnnok; wi a k kft r boldog lesz ez a föld* Ha nem mennek jószántukból, akkor erőszakkal kidobjuk őket, mert a mi népünk/'mér" a lélek mélyéig felhá­borodott a regátiak visszaélései és erőszakoskodásai miatt. ' Október 17.-én,' Aradon, úgynevezett irodalmi . ülést rondeznekí'Ha a szereplők néveorát^nézzük, akkor láthatjuk, hogy i román tfulturn képviselői idegenek, Li Ezek a szerb származású "román kultúra képviselői" hogyan merészelik azt tanítanil melye^a román élet feltételei. \ < . tlXi u * A szegény romániai parasztok és munkások siránkoz­nak a'nagy adók Matt. Miért kell ilyen nagy adókat fizetni? Csak u j azért,' hogy a bukaresti urak gond nélkül "séta Ihassanak a buíevardokon, osek azért, hogy könnyű erkölcsű hölgyekkel szórakozhnsscnak. Romániában egyetlenu,n. hivatalos személyeinek sem lehet ellenőrizni a"jövedelmét. Minden'hivatalos személynek, a törvényes jövedelmén kivül,' óriási mellékjövedelmei is vannak. A közelmúltban a minisztortaná os ogy millió tizenháromozer lej repre^ zontáoiós költséget szavazott meg egyik közismert vezérigazgatónak., "A szegény ó királyságbeli Ss az ideiglenesen 1 Rotóaa niához osatolt munkások 3s parasfc$í>> hiába kínlódnak,' munkájuknak gyümölcseit a regátr'urak élvezik.-A bukaresti kormány rabszolga­sorsban tartja a munkások és parasztok tömegeit ?S \ ^ ..

Next

/
Thumbnails
Contents