Rádiófigyelő, 1943. szeptember

1943-09-01 [1315]

Ne. 38. R 0 M 4. 8.10 órai r o n i n adása: A kolcti front osaaényoiaok korriontdrja: " i\nnyl bizonyos7hogy a kolcti fronton To­lyó küzdelon a vilá^to rtónolon lo^na.^ yobb 'csatája. A kcTotí fronton folyó küzdolcn nŐQ nindie Tmi bontakozott ki töljos nórtékbcn. A rondkivül szélos arovonalott a sgoy.1oí = proszpk mSft -lindif: non vonultatták fol n a/ff tartalékai­kat . illotvo ozütán vérható a nary szo vjet-orosz t ánadás . z ' nér.ctok torvszoru front- rövidit(Sso'*on.nők fölismerésén alapulV L nénet csapatok az clönyösobb állások el­foglalására vonultak vissza,hogy itt "orocfcóiiycsobbon vorhossék vissza a várnátó"lőrnagyobb tár.adást,ancly ol yan ó riás é arány ú lesz nind töne^ote f nind_hadianycn szenpont .1 ábol\ hurar hozzá nér­hotot nori isner a nas odFk vliagHború történö' lSo s'on. ~ T TCe'tse'gtolen az is,nőgy a nénokölTís nagy " tartalékkal rendelkeznek. Jolonlcg az blső vonalakban nagyon kevés válogatott, élharcos egység harcol. Ez ok erejét a n ar.v carzoc3apáa­ra tartogat jak. — 1 —~ " Á ^. , _ \y

Next

/
Thumbnails
Contents