Rádiófigyelő, 1943. augusztus/2

1943-08-08 [1314]

1943, augusztus 8. IiUszám 10 óra —pero « M agyar munkásoki Ha^játqk_eí_ajreszél^ Bk«S»:39« LONDON 0,15 órai m a g y at adásában minaen eddiginél- konkrétebb figyelmeitetést küldött a magyar munkásság oimére, A figyelmeztetés lényeget Az olajfinomitók 1 _ipartelepek^és_közle ban résztvevő gépeknek. Éppen ezért különösen Tá oa i~uti ^Soroksári-_ut i^éa ^osej^lkörnjréki munkásságot ^fig^e^ezteti^az^^gol^rádió^ "Ezek az ipartelepek olyan könny ü_o álpont ok j, hogy lehetetlen őket el nem találni| " London figyelmezteti a magyar dolgozókat, hogy a négyezer kilós bombák hatása milyen pusztító hatású és hogy az ilyen bombák az ipartelepek környékén levő lakóházakat is természetszerűleg valósággal elseprik, A londoni rádió ft W i4vp«t.fttwt.t. Fldestlre és Hamburg példájára, amelyet éjjel-nappal érnek pusztító légi támadások, majd Így folytattál " Mi nem akarjuk bántani a magyar munkásokat *, ha azonban nem fogadják meg intelmünket és nem hagyják el a veszélyeztetett helyeket, akkor nem tehetünk róla, hogy a bombatámadások a magyar munkásság soraiban is pusztítást fognak véghez vinni ." Felszólítják a munkásokat, hogy sajátmaguk ós osaládjuk életének és épségének megóvása érdekében a legsürgősebben költözzenek el a veszélyeztetett helyekről, rAz Intelem után f elhívás következett a . magyar munkássághoz és az egész magyar néphez ; i Igyekezzenek rábírni a kormányt, hogy Magyarország láp jen ki a háborút, mert a nómetek a magyar ipar-* t elepeket használják fel saját pusztuló iparuk taa o» gg£ág_ á _ga_és enne k súlyos következményei lesznek, .• <?* n^y

Next

/
Thumbnails
Contents