Rádiófigyelő, 1943. január-augusztus/1

1943-01-03 [1313]

Ne /10 32. P R ,A H 0 V A 15, oo órai rom á n adásából i romén petroloum-kitermelő társo?; 4 gok mái" a háború befejezése után csődbe i;iennek,aert a román petróleum kutak,' - a je­lenlegi rablógazdálkodás folytán^ - teljoson kimerülnek* A jeleíilogi román petróleum termelés,amelyet a né­metek iráryitanak, az ésszerütlenség ós a lolkiisraorotlenség jegyé­bon folyik»Különö3on a potrcloun ki to móloshoz féltétlonül szükségos földgázok pazarlása idézi majd elő a potroleum forr-sok kimorülését., A gáz^k pazarlása folyt-n nem tttdják najd folszinro hozni ö föld mélyében lévő potrolounot, Az adás végén o Buksan-i példára hivetkőzött és hangsúlyozta,hogy hasonló osot történik majd a többi román ootroloum termelő vidéken is.. Buksanbon teljoson kimerültök a oetroloun forrá­.sok - és ezt osakis n lolkiisuorotlon rablógazdálkodásnak köszönhetik. Ezután kérte a potrolour.-kitcrmelő'vállalatok mérnökoit,ho;;7 montnék meg a román föld folyékony aranyát, a potroloumot,n nénotek uohósá­gától»A háború bofejozéob ut~n az ország gazdasági ujjáápitéso al­kalmával rendkívül jelentős szorepot játszik majd az aranyra váltott román petroloum. .... Ne,/£? 32. LONDON 15.15 érni román adásából? A TIMES orosz hírforrásra hivatkozva irja: Az eddigi oroszországi hndnüvoletékből követkortetni lehet arra;hogy a délit frontszakaszon hurcoló csapotokat a Dnyeszter voáalára való vissza vonuld sra-kóny sz eritik*— - w E z a frort-vonal nincsen nosszebb a román petróleum mezőktől,'mint 400' kilométer ! A román potroleum-vidé k rövidecen a na^y.nohé z. orosz/repülő g épek hc,tő&ugarábh ko fülT . /bőmön 2" I H A lengyol-román határ aentén megállt a vasúti forgalom. A vasútvonalat katonai oélokra foglalták lo. A i,

Next

/
Thumbnails
Contents