Múzsák - Múzeumi Magazin 1985 (Budapest, 1985)

1985 / 2. szám

II A U Múzeumi iYlUi^Ail Magazin TARTALOM 3 címeres Állatok Verebélyi Kincső 6 TÍMÁROK, TABAKOSOK Bezerédy Győző 8 ARASZNYI SZOBROK Kézdi Nagy Géza 10 LUKACS GYÖRGY Ambrus János 12 NIKEÁTÓL NIZZÁIG Koós Judith 14 A KUNOK LETELEPEDÉSE Selmeczi László 16 BOSZRA VÁRSZÍNHÁZA Kovács András 18 PAPA MÚZEUMA Ilon Gábor 20 ARCKÉPEK ÉLETHÍVEN Győri Lajos 24 MOLDVAI KOLOSTOROK Dolányi Anna 26 DITRÓI MÖR Mészöly Tibor 28 AZ EMLÉKEZET FESTŐJE Kemény István 29 MAGYAROK Gróh Gáspár 31 Ml LÓG A FALON? Dallos Jenő 32 TÁLAK, KELYHEK, KANNAK Takács Béla 34 ÉN IDE HAZAJÖTTEM Dévényi Róbert 36 BACH-HUSZÁROK Somlyói Tóth Tibor 38 EGYIPTOM GYÖNGYSZEME K. M. 40 KIÁLLÍTÁS A LIGETBEN Bodor Ferenc 42 EGY VILÁGVÁROS ARCAI Nemerkényi Antal 44 KÉPES KRÓNIKA Szerkeszti: Klinkó Márk A címlapot a lap művészeti szerkesztője, Keresztes Dóra és Orosz István tervezte (fotó: Orosz István), a hátsó borítón Konstantinápoly ostromát ábrázoló freskó Moldovita kolostorából. Fotók: Inkey Tibor. Bezerédy Judit, Dolányi Anna, Gyerkó Tibor, Győri Lajos, Hapák József, Horváth Domokos, Horcher Péter, Kovács András, Nagy Gábor, Nemerkényi Antal, Selmeczi László; az MNM Törté­nelmi Arcképcsarnoka, a PIM Művészeti Tára, MTI Képszerkesztöség és MTI Fotó. Főszerkesztő: NEMES IVAN Szerkesztőség és kiadóhivatal: MÚZSÁK KÖZMŰVELŐDÉSI KIADÓ (Budapest, Kartács u. 24—26. 1139 Telefon: 297-060 — 297-069) Felelős kiadó: a Múzsák Közművelődési Kiadó igazgatója Terjeszti a Magyar Posta INDEX: 26 516 Előfizethető a postahivatalokban és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest, 1900 Telefon: 180-855) Pénzforgalmi jelzőszám: 215—96.162 Külföldre előfizethető a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, P.O.B. 149 1376) Előfizetési díj egy évre: 60 Ft Példányonkénti ára: 15 Ft (ingyenes múzeumi belépővel) ISSN 0133—2392 Készült a Múzsák Közművelődési Kiadó nyomdájában 10 576/85 —MKK OLVASÓINK figyelmébe! Művész Színház (1345—1949) \. A háború sújtotta Budapest lábadozásának egyik első örömteli esemé a Művész Színház megnyitása volt Várkonyi Zoltán igazgatásával. Az több mint három évad, az államosításig terjedő időszak bemutatóit m valóságos legenda veszi körül. A kötet korabeli kritikák, dokumentu fényképek alapján rekonstruálja a teljes műsorrendet, és vallanak a szín hasonlíthatatlan légköréről, ars poeticájáról, szép küzdelmeiről az egy tagok, köztük mai színházi életünk jelesei. Múzsák Közművelődési Kiadó

Next

/
Thumbnails
Contents