Múzsák - Múzeumi Magazin 1982 (Budapest, 1982)

1982 / 1. szám

II A TI Múzeumi iVUJ^vjAll Magazin OLVASÓIN figyelmébe! TARTALOM 3 HÚSVÉTI TOJÁSOK F. Györgyi Erzsébet 5 MŰVÉSZ VÁNDORÚTON Székely András 8 CARBO Karácsonyi Rezső 10 GELLÉRI-ALBUM E. Csorba Csilla 12 A BIOLÓGIA FORRADALMÁRA Hermann István 13 MÉSZÁROSOK ÚTJA Rudnay János 16 A POKOL AJÁNDÉKA L. Riedel Lóránt Főszerkesztő: NEMES IVAN Szerkesztőség és kiadóhivatal: Népművelési Propaganda Iroda (Budapest, Kartács u. 24-26. 1139 Telefon: 297-060 - 297-069) Felelős kiadó: a Népművelési Propaganda Iroda igazgatója Terjeszti a Magyar Posta 20 ÉKEK ÉS SZÁMOK Sain Márton 22 G<?ETHE DIREKTOR ÚR Dévényi Róbert 24 OSTABLA. DAMA, MÉTA Lukácsy András 26 HAYDN Juhász Előd 28 A NAPKELETI VÁNDOR R. J. INDEX: 26 516 Előfizethető a postahivatalokban és a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest, 1900 Telefon: 180-855) Pénzforgalmi jelzőszám: 215-96.162 30 A KISEMBER MOZIJA Korcsai Kulcsár István 32 ODILON REDON Gellér Katalin 34 SZÁZÉVES RIPORT K. M. 36 MÁSFÉL EZRED A HEGYTETŐN Kovács András Külföldre előfizethető a Kultúra Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, P. O. B. 149 1376) 38 FŰZFA A PARNASSZUSON Batári Gyula 40 DERVISRUHÁBAN László Miklós 42 FORRÁSTÓL A TENGERIG Nemerkényi Antal Előfizetési díj egy évre: 48,— Ft Példányonkénti ára: 12,— Ft (ingyenes múzeumi belépővel) ISSN 0133-2392 44 KÉPES KRÓNIKA Szerkeszti: Klinkó Márk A címlapot és a hátsó borítót a lap művészeti szerkesztője, Keresztes Dóra és Orosz István tervezte és fényképezte. Fotók: Inkey Tibor, Gyerkó Tibor, Karácsonyi Rezső, Kovács András, L. Riedel Lóránt, Makky György, Nemerkényi Antal, Schiller Alfréd, Szerencsés János, Zirkelbach Vilmos; MTI Képszolgálat és MTI Külföldi Képszolgálat. Készült a Népművelési Propaganda Iroda nyomdájában Felelős vezető: Vymeták Ferenc 8794 81 NPI JÓKAI MÓR A FOTOTÉKA sorozat új kötete a Jókai Mórról fellelt valamennyi fényképe - ahogy ő maga nevezte: fényiratot - adja közre E. Csorba Csilla gondo zásában. Az 1860 és 1904 között készült, összesen 129 fotó személyes közel ségbe hozza a legnagyobb magyar mesélő egyéniségét, látjuk csalódj körében, az irodalmi, társadalmi és politikai közélet notabilitásaként. A kö tetet tudományos igényű jegyzetanyag egészíti ki. Ára: 50,- Ft Népművelési Propaganda Iroda

Next

/
Thumbnails
Contents